Soccer Champions!

Congratulations to our soccer team who are Divisional Champions for the third time. We won all of our games by a large margin and all of our players showed great ability, courage, and skill. Each game was played in a friendly and sporting manner and behaviour was excellent throughout. The Cup and Medals will be presented at Prizegiving Day in June.
Read More

Pierwsza Komunia Świeta

Dnia 15 maja 2010 roku, w kościele pod wezwaniem Św. Patryka w dzielnicy Ringsend w Dublinie odbyła się szczególna msza święta, podczas której chłopcy z klasy II przystąpili do Pierwszej Komunii. Conor, Dylan, Stephen, Kamil, Cian T., Joshua, Cian S., Igor, Timothi, Philip,  Rhys, Owen i Leon przez ponad pół roku przygotowywali się do tego ważnego wydarzenia ucząc się trudnych i...
Read More

Fire Safety – Bezpieczeństwo Pożarowe

W tym tygodniu klasy I i II rozpoczęły realizację projektu zatytułowanego 'Fire Safety' (Bezpieczeństwo Pożarowe).  Przez kilka kolejnych dni chłopcy wykonywać będą zadania i prace plastyczne związane z tematem bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Zapoznają się oni równiez ze sposobami skutecznego gaszenia różnego typu pożarów. Jak dotąd w ramach programu uczniowie...
Read More
Top