O szkole

Witamy na stonie internetowej St. Patrick’s BNS

St. Patrick’s Boys School – Katolicka Szkoła dla Chłopców imienia św. Patryka znajduje się w dwupiętrowym budynku przy Caledon Road w Dublinie. Sąsiaduje ze szkołą dla dziewcząt, mającą podobnie jak B.N.S. status szkoły publicznej.

Szkoła dysponuje przestronnymi, nowocześnie wyposażonymi salami. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie i ich rodzice dbają o estetyczny, przyjazny dzieciom wystrój pomieszczeń. Uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc kadry nauczycielskiej. Mają bardzo dobre warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, a także możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zainteresowań. Szkoła organizuje wiele imprez turystycznych i kulturalnych takich jak wycieczki klasowe, zawody sportowe, konkursy, wystawy prac, akcje charytatywne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Jest szkołą wychowującą w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, szkołą przyjazną i radosną, kreującą dobrą atmosferę i dającą poczucie bezpieczeństwa.

Dyrekcja i grono pedagogiczne dbają o dobry kontakt z rodzicami, którzy uczestniczą aktywnie w życiu szkoły i zawsze są w niej mile widziani. Ponadto szkoła jest otwarta na współpracę z innymi placówkami. Bierze również udział w Partnerskim Projekcje Comenius, będącym częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego programu szkoła od kilku lat gości Asystentów Comeniusa – młodych nauczycieli z różnych krajów Europy. Ponieważ do szkoły uczęszcza grupa polskich uczniów dotychczas były to asystentki z Polski.