O szkole

Witamy na stonie internetowej St. Patrick’s BNS

St. Patrick’s Boys School – Katolicka Szkoła dla Chłopców imienia św. Patryka znajduje się w dwupiętrowym budynku przy Caledon Road w Dublinie. Sąsiaduje ze szkołą dla dziewcząt, mającą podobnie jak B.N.S. status szkoły publicznej.

Szkoła dysponuje przestronnymi, nowocześnie wyposażonymi salami. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie i ich rodzice dbają o estetyczny, przyjazny dzieciom wystrój pomieszczeń. Uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc kadry nauczycielskiej. Mają bardzo dobre warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, a także możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zainteresowań. Szkoła organizuje wiele imprez turystycznych i kulturalnych takich jak wycieczki klasowe, zawody sportowe, konkursy, wystawy prac, akcje charytatywne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Jest szkołą wychowującą w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, szkołą przyjazną i radosną, kreującą dobrą atmosferę i dającą poczucie bezpieczeństwa.

Dyrekcja i grono pedagogiczne dbają o dobry kontakt z rodzicami, którzy uczestniczą aktywnie w życiu szkoły i zawsze są w niej mile widziani. Ponadto szkoła jest otwarta na współpracę z innymi placówkami. Bierze również udział w Partnerskim Projekcje Comenius, będącym częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego programu szkoła od kilku lat gości Asystentów Comeniusa – młodych nauczycieli z różnych krajów Europy. Ponieważ do szkoły uczęszcza grupa polskich uczniów dotychczas były to asystentki z Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.