W tym tygodniu klasy I i II rozpoczęły realizację projektu zatytułowanego ‘Fire Safety’ (Bezpieczeństwo Pożarowe).  Przez kilka kolejnych dni chłopcy wykonywać będą zadania i prace plastyczne związane z tematem bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Zapoznają się oni równiez ze sposobami skutecznego gaszenia różnego typu pożarów.

Jak dotąd w ramach programu uczniowie wykonali śmieszne figurki strażakow, do których dokleili  zdjęcia własnych twarzy. Efekty ich pracy przedstawiamy poniżej: